piwik

Cenik - Lamela A

Stanovanja v lameli A objekta Podrožnik Mozirje so v celoti prodana.

Na voljo sta dva poslovna prostora zgrajena do *III. podaljšane gradbene faze in sicer:

Oznaka površina m2 CENA brez DDV v EUR CENA z DDV v EUR
Poslovni prostor z oznako št. 25 67,3 m2 1.250,00 1.525,00
Poslovni prostor z oznako št. 26 37,9 m2 1.250,00 1.525,00

Ogled poslovnih prostorov po predhodnem dogovoru na št. 051/655-600 je možen na sami lokaciji.

* Poslovna prostora sta izdelana v podaljšani III. gr. fazi brez zaključnih del. Izvedene so nosilne stene, fasadno stavbno pohištvo ter vsi potrebni instalacijski priključki na komunalne vode. Izvedba zaključnih del (obdelave sten in stropov, morebitne predelne stene, notranji razvod instalacij, estrihi in finalni tlaki) ni predmet ponudbe prodajalca in jih kupec izvede v lastni režiji. Namembnost poslovnih prostorov je namenjena, pisarniški dejavnosti ter mirni storitveni dejavnosti, ki nimajo prekomernih hrupnih obremenitev in ne povzročajo posebnih vplivov na okolje oziroma okolico.