piwik

O projektu

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Na trgu« nasproti upravnega središča Mozirje v neposredni bližini centra Mozirja.

Na zemljišču, v skupni velikosti cca 7.300 m2, ki je v lasti investitorja, je predvidena izgradnja stanovanjsko poslovnega objekta Podrožnik Mozirje. Stanovanjsko poslovni objekt je po vertikali deljen na poljavno pritličje, ter štiri etaže v katerih se nahajajo posamezne stanovanjske enote različnih velikosti. Po horizontali pa je objekt sestavljen iz treh sličnih vzporednih lamel (A, B in C), ki omogočajo fazno izgradnjo objekta. Na severni strani so lamele v pritličju medsebojno povezane s polvkopano garažo, v kateri se bodo nahajala lastniška parkirna mesta za potrebe stanovalcev, na južni strani pa se objekt odpira proti dostopni ulici. Objekt ni podkleten. V pritličju se poleg parkirnih mest nahajajo tudi skupni in pomožni stanovanjski prostori, v delu pritličja se nahajajo poslovni prostori za mirne poslovne dejavnosti. Vsaka lamela predstavlja samostojno stavbo, ki lahko deluje kot funkcionalno zaključena stavba. Uvoz v podzemno garažo je na vzhodni strani objekta.

Novozgrajene stavbe (samostojne lamele) bodo priključene na javne komunalne vode, in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in javni toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Ob javni cesti na južni strani objekta bo izvedena tudi javna razsvetljava.

shema naselja

ZASNOVA LAMELE C

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjsko poslovna stavba. Etažnost stavbe je pritličje, tri nadstropja in mansardna etaža (P+3N+M). V pritličju se nahaja poslovni prostor, lastniška parkirna mesta, glavni vhod za stanovanjski del s stopniščem in dvigalom, shrambe posameznih stanovanj, ter skupni in pomožni prostori stavbe (kolesarnica, skupni hodniki pred shrambami, elektroenergetski prostor, prostor toplotne postaje in vozne in manipulativne površine v garaži). Od prvega do tretjega nadstropja se v vsaki etaži nahaja po 7 stanovanj, stopnišče z dvigalom, ter skupni hodnik, v mansardi pa so 4 stanovanja, stopnišče z dvigalom, skupni hodnik, shrambe za stanovanja mansardne etaže, prostor čistil ter neizkoriščena podstreha. V stavbi lamele C je predvidenih 25 stanovanjskih enot.

Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnim pravilnikom. Stanovanja so zasnovana kot enote z enim, dvema, tremi in štirimi ležišči.

Del stanovanj v prvem nadstropju je zasnovanih z ograjenimi atriji, ostala stanovanja pa imajo odprte balkone.

Poleg ustrezne toplotne izolativnosti objekta je, za učinkovito rabo energije v stavbi, v posameznih prostorih namenjenih bivanju, spanju, pripravljanju in uživanju hrane, v razširitvenih profilih nad okni, izvedeno tudi lokalno prezračevanje z vračanjem odpadne toplote, kar zagotavlja visoko raven ugodja bivanja.

Vsaka stanovanjska enota je prek internih merilnikov (števcev) priključena na komunalne vode (električno omrežje, vodovod, toplovod).

Zunanja ureditev okoli objekta je delno tlakovana, delno pa je ozelenjena.

Energetska izkaznica po 334. členu EZ-1 ni potrebna in bo pridobljena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Na osnovi izdelanega izkaza energijskih lastnosti stavbe je izračunana vrednost letne potrebne toplote za ogrevanje na enoto neto uporabne površine in kondicionirane površine. Iz izračuna sledi, da bo stavba spadala v energetski razred B1.