piwik

Tehnični opis

TEHNIČNE LASTNOSTI STAVBE LAMELE C

I. ZASNOVA

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjsko poslovna stavba. Etažnost stavbe je pritličje, tri nadstropja in mansardna etaža (P+3N+M). V pritličju se nahaja poslovni prostor, lastniška parkirna mesta, glavni vhod za stanovanjski del s stopniščem in dvigalom, shrambe posameznih stanovanj, ter skupni in pomožni prostori stavbe (kolesarnica, skupni hodniki pred shrambami, elektroenergetski prostor, prostor toplotne postaje in vozne in manipulativne površine v garaži). Od prvega do tretjega nadstropja se v vsaki etaži nahaja po 7 stanovanj, stopnišče z dvigalom, ter skupni hodnik, v mansardi pa so 4 stanovanja, stopnišče z dvigalom, skupni hodnik, shrambe za stanovanja mansardne etaže, prostor čistil ter neizkoriščena podstreha. V stavbi lamele C je predvidenih 25 stanovanjskih enot. Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnim pravilnikom. Stanovanja so zasnovana kot enote z enim, dvema, tremi in štirimi ležišči.

II. GRADBENA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcijska zasnova stavbe je masivna, z armirano betonskimi stenami in ploščami ter temeljno ploščo. Ločilne stene med sosednjimi stanovanji, ter stanovanji in skupnimi prostori so armirano betonske z dodatno toplotno in zvočno izolacijo. Predelne in nenosilne stene v posameznih stanovanjih so izvedene iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene med shrambami v pritličju so zidane opečne, ter ometane.

Stopniščne rame in podesti so kot dvoramne armirano betonske in obložene z naravnim kamnom. Tlaki skupnih hodnikov v stanovanjskih etažah bodo obloženi z naravnim kamnom. V stavbi je predvidena vgradnja osebnega dvigala.

Streha je zasnovana kot kombinacija ravne in poševne strehe. Ravni del strehe je izveden z minimalnim naklonom 2%, ustrezno toplotno izoliran in krit z nebitumensko hidroizolacijo, poševni del pa kot klasična lesena konstrukcija, pokrita z opečno kritino. Vsi kleparski zaključki bodo iz pločevine.

Fasada bo skladno z veljavnimi predpisi toplotno izolirana v debelini 15,00 cm in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom. Zaključni sloj fasadnega podstavka (cokla) do višine 50 cm nad terenom je predviden v obliki tankoslojnega marmornega akrilnega ometa (na primer Kulirplast).
Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov pri balkonih, je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar.
Fasadno stavbno pohištvo bo iz PVC profilov zastekljeno s izolacijskim troslojnim termopan steklom, razen fasadnega stavbnega pohištva poslovnega prostora, ki izvedeno iz ALU profilov. Za senčenje stanovanj so predvidene zunanje ALU žaluzije.

III. OBDELAVE SKUPNIH DELOV

Vsi skupni prostori bodo finalno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame, ter tlaki skupnih hodnikov stanovanjskih etaž bodo obloženi z naravnim kamnom. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo in slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo kovinske.

Tlak hodnikov pred shrambami in tlak v kolesarnici bo cementni estrih, prebarvan s protiprašnim premazom. Stene in stropi hodnikov teh prostorov bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

Skupni prostori v pritličju so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani stopnišče in tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi bo nameščeno električno osebno dvigalo za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg. Notranje mere kabine so 1,10 x 2,10 x 2,20 m.

Glavni dostop v stavbo bo na nivoju pritličja skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z vrati z električno ključavnico. Pri glavnih vhodnih vratih v stavbo bo vgrajen pozivni tablo za v stanovanju vgrajeno video pozivno domofonsko napravo za pogovor med vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja vrat iz posameznega stanovanja.
Glavna vhodna vrata bodo imela v smeri evakuacije iz stavbe navadno kljuko, v smeri vstopa v stavbo pa slepo kljuko (bunko).

Vstop v podzemno garažo, bo zaprt z dvižnimi rolo vrati.

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

I. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve. Na vzhodni strani bo urejen dostop v garažo celotnega dela stanovanjsko poslovnega objekta, južno od objekta pa se bodo nahajala skupna parkirišča. Vhod v stanovanjski del objekta se bo nahajal v pritličju, na zahodni strani stavbe. V prvem nadstropju se bo nad povezovalnim delom stavbe med lamelo B in C nahajala zelena površina, katere del bo namenjen skupni rabi, del pa atrijem posameznih stanovanj v prvem nadstropju v lameli C in bodoči lameli B.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključen na javne komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Novi komunalni priključki bodo po izgradnji preneseni v last posameznih lastnikov javnih komunalnih vodov. Lastniki javnih vodov bodo na zemljiščih po katerih bodo le ti potekali pridobili brezplačno služnostno pravico izgradnje, obratovanja in vzdrževanja teh komunalnih vodov. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in toplovoda v stavbi bodo v skupnih prostorih. Kanalizacija, prezračevalni kanali in razvodi tople sanitarne vode pa bodo vodeni v montažnih instalacijskih stenah skozi stanovanjske enote.

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI POSAMEZNIH LASTNIŠKIH DELOV STAVBE

STANOVANJA:

Stene, stropi
Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene z izravnalno maso in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, predelne stene iz mavčno kartonskih plošč pa bodo glajene in slikane. Stene v kopalnicah in WC-jih bodo do stropa obložene s keramičnimi ploščicami. Stene v kuhinji bodo tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Morebitna obdelave teh površin v skladu z veljavnim predpisom (mokro čiščenje in neprepuščanje vode) se izvede istočasno z namestitvijo opreme. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 250 cm.

Tlaki
Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo gotovi dvoslojni parket z visokimi zaključnimi letvicami, v kopalnicah, WC-jih in balkonih pa keramična obloga. Med kopalnico oziroma WC-jem in hodnikom bo kamniti prag, ki je cca 2 cm višji od tlaka v hodniku in kopalnici.

Stavbno pohištvo
Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje Alu rolete z ročnim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo lesena pleskana. Vratna krila v kuhinjo in dnevno sobo bodo delno zastekljena z enojnim steklom. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 80/208 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala požarno zaščito EI30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Okenske police
Notranje okenske police bodo iz naravnega ali tehničnega kamna, zunanje pa iz ALU pločevine.

Sanitarna keramika
V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda. WC školjke in bideji bodo viseče izvedbe, kotliček za vodo pri WC školjki pa bo podometne izvedbe. V nekaterih stanovanjih bodo skladno s komercialnimi tlorisi namesto klasične banje vgrajene tuš kadi (brez tuš kabin).

Elektroinstalacije
Vsako stanovanje bo prek svojega mernega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki trifaznega priključka z varovalnim elementom 3x20A. V posameznem stanovanju bo montiran nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi za jakotočno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen »plafonjer« v kopalnici in na balkonih. Na splošne vtičnice za moč je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer pa je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti trifazni porabnik moči do 5 kW. Od priključne omarice v pritličju stavbe do posameznega stanovanja bo za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni šibkotočni omarici. V posameznem stanovanju bo izveden razvod od šibkotočne omarice do posameznih telefonskih vtičnic z UTP kablom, do vtičnic za TV pa s koaksialnim kablom. Distributer za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo Telekom Slovenije d.d.. Vsako stanovanje bo imelo vgrajeno govorno napravo - videofon za pogovor med glavnim vhodom v stavbo, ter vrati med glavnim stopniščem in stranskimi hodniki posamezne etaže in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja navedenih vrat.

Ogrevanje
V stanovanjih bo izveden dvocevni radiatorski razvod s panelnimi jeklenimi radiatorji. Nova stavba bo priključena na javno toplovodno omrežje.

Prezračevanje
Vsa stanovanja se prezračujejo mehansko preko lokalnih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote vgrajenih v posameznih prostorih v razširitveni profil nad okni. Predvideni način prezračevanja z vračanjem toplote ne predvideva izvedbe ločenega odvoda odpadnega zraka od nape v kuhinji. Predvideno je, da se vgradi le obtočna napa, ki prestreže zrak, nasičen s paro in vonjavami, ter ga preko ogljenega filtra prečiščenega vrne v prostor. Prezračevanje sanitarnih prostorov je izvede preko lokalnih ventilatorjev.

Vodovod
Vsako stanovanje ima predvideno svoje interno merno mesto, ločeno za hladno in toplo vodo. Merno mesto za hladno vodo se nahaja v razdelilni omari v skupnem hodniku, za toplo vodo pa v niši sanitarne stene posameznega stanovanja. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, pipe oz. vodovodne baterije pa bodo montirane v kopalnicah in WC-jih. Priprava tople vode se bo vršila centralno v prostoru toplotne postaje. V času kurilne sezone se bo priprava sanitarne vode vršila s pomočjo toplotnega izmenjevalca priključenega na javno toplovodno omrežje, izven kurilne sezone pa s pomočjo toplotne črpalke. Drobna sanitarna oprema (ogledalo, etažera, držalo za brisače in WC papir) ni predmet ponudbe.

Hlajenje
Izvedena bo groba instalacija za povezavo med notranjo in zunanjo enoto za hlajenje bivalnega prostora posameznega stanovanja. Notranje in zunanje enote za hlajenje, kakor tudi morebitna groba instalacija za hlajenje preostalih prostorov posameznega stanovanja pa niso predmet ponudbe. Lokacija za naknadno namestitev zunanje enote je za stanovanja je predvidena na balkonu posameznega stanovanja.

Shrambe
Vsakemu stanovanju pripada tudi shramba – ločeni prostor za shranjevanje stvari. Za stanovanja od 1. do 3. nadstropja se shrambe nahajajo v pritličju stavbe, za stanovanja v mansardi pa se tudi shrambe nahajajo v mansardi. Shrambe bodo med seboj ločene s polnimi predelnimi stenami, od hodnika pa bodo ločene s polnimi varnostnimi vrati. Vsaka shramba bo imela luč in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja. Shrambe so prezračevane. Stene in stropi v kletnih shrambah bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

LASTNIŠKA PARKIRNA MESTA V GARAŽI:

Splošno
V severnem delu pritličja stavbe lamele C se nahajajo garaža z lastniškimi parkirnimi mesti. Garaža bo neogrevana in brez toplotne izolacije. V skupnih manipulativnih površinah garaže in lastniških parkirnih mestih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. V tem delu stavbe bodo vgrajeni gasilni aparati. Garaža ne bo imela izvedene kanalizacije za odvodnjavanje iz lastniških in skupnih talnih površin. Vstop z avtomobili v garažo bo omogočen skozi ločena dvižna vrati, katerih odpiranje se bo izvajalo s pomočjo daljinca. Garaža se bo ob izgradnji lamele A in B povezala v skupni prostor, ki bo skladno s projektno dokumentacijo razdeljen na več požarnih sektorjev. Peš vstop in izstop v garažo bo izveden tudi iz skupnih prostorov v pritličju posamezne stanovanjske lamele.

Stene, stebri in stropi
Stene, stebri in stropna plošča bodo iz armiranega betona. Površine sten, stebrov in stropa bodo brez slikopleskarskih obdelav.

Tlaki
Tlaki bodo izvedeni iz kompaktorit estriha.

Elektroinstalacije
Izvedena bo električna instalacija za splošno razsvetljavo, ki bo priključena na skupno rabo celotne stavbe.

Ogrevanje
Posamezni deli stavbe bodo neogrevani.

Vodovod
Posamezni del stavbe ne bo imel vodovodne instalacije, prav tako tudi ne bo priključen na vodovodno instalacijo.

Prezračevanje
Prezračevanje parkirnih mest v garaži bo naravno. Izvedena bo skupna instalacija za prezračevanje posameznih lastniških in skupnih delov stavbe.